להפגנה שהתפרצה בירושלים בנוגע ל-"מעצרו" של הרב דב ליאור, מנהיג דתי-לאומי ימני, ישנו פוטנציאל להתפתח לעוד משבר מרכזי. כאשר מתייחסים לפן הרחב של האתגרים העומדים בפני עמנו, זה לא יכול היה לקרות בזמן פחות טוב. הרשו לי לומר כבר מההתחלה כי במקרה זה, גופי אכיפת החוק עשו טעויות קשות ומוחלטות בטיפול בנושא, והם אשמים בהפעלת מוסר כפול. אקדמאיים ישראליים קראו בעבר לחרם על המדינה, הזדהו עם אויבינו ואפילו תמכו בהריגתם של מתנחלים תחת המכסה המפוברק של חופש אקדמי. ערבים ישראליים קיצוניים חותרים תחת קיומה של המדינה כעניין שבשגרה. ואולם, התנהגויות אלו לא הובילו למעצרים. אם הצהרת הצהרות הקשורות לבגידה במדינה אינה מובילה למעצרים- ואני מאמין שהיא צריכה- בוודאי שהכרזות רבניות חסרות טעם, גזעניות וקיצוניות לא מצדיקות טיפול חמור יותר. רוב העם נחרד ונגעל מהתפרצויות קיצוניות מצדם של רבנים פנטיים. אין ספק כי הדבר נכון גם לגבי רוב הישראלים שומרי המסורת, אשר נחרדים ומתביישים במיוחד כאשר מנהיג כמו הרב ליאור תומך בגזענות ובצרות אופקים.

קיצוניות דתית והמדינה היהודית הדמוקרטית

Print This Post

רב ליאור - הפגנה

Religious extremism and the Jewish State

להפגנה שהתפרצה בירושלים בנוגע ל-"מעצרו" של הרב דב ליאור, מנהיג דתי-לאומי ימני, ישנו פוטנציאל להתפתח לעוד משבר מרכזי. כאשר מתייחסים לפן הרחב של האתגרים העומדים בפני עמנו, זה לא יכול היה לקרות בזמן פחות טוב.

הרשו לי לומר כבר מההתחלה כי במקרה זה, גופי אכיפת החוק עשו טעויות קשות ומוחלטות בטיפול בנושא, והם אשמים בהפעלת מוסר כפול. אקדמאיים ישראליים קראו בעבר לחרם על המדינה, הזדהו עם אויבינו ואפילו תמכו בהריגתם של מתנחלים תחת המכסה המפוברק של חופש אקדמי. ערבים ישראליים קיצוניים חותרים תחת קיומה של המדינה כעניין שבשגרה. ואולם, התנהגויות אלו לא הובילו למעצרים. אם הצהרת הצהרות הקשורות לבגידה במדינה אינה מובילה למעצרים- ואני מאמין שהיא צריכה- בוודאי שהכרזות רבניות חסרות טעם, גזעניות וקיצוניות לא מצדיקות טיפול חמור יותר.

רוב העם נחרד ונגעל מהתפרצויות קיצוניות מצדם של רבנים פנטיים. אין ספק כי הדבר נכון גם לגבי רוב הישראלים שומרי המסורת, אשר נחרדים ומתביישים במיוחד כאשר מנהיג כמו הרב ליאור תומך בגזענות ובצרות אופקים.

מיותר לציין כי לתקשורת יש משיכה מיוחדת לסיקור סנסציוני לנושאים אלה. במקרה זה, הנושא המרכזי היה תמיכתו של הרב ליאור בספר מעורר המחלוקת "תורת המלך", אשר בו נקבע כי הריגתם של אזרחים תמימים במהלך מלחמה היא מוצדקת כאשר היא נועדה למנוע קורבנות יהודיים. בספר לא הייתה הסתה מוחלטת להריגתם של לא-יהודים, כפי שנרמז על ידי התקשורת. אף על פי כן, מרבית הישראלים מתייחסים לדרך שבה הוצגו המושגים בספר כבלתי אנושית ופוגענית, והם מצפים מהמנהיגים הרבניים האחראיים לגנות אותם- כפי שנעשה באמת על ידי מספר רבנים. אך מצערת ככל שתהיה תמיכתו של הרב ליאור בקיצוניות הזו, היא לבטח לא מציבה אותו בקטגוריה של תמיכה במעשי טרור כנגד ישראלים. ואולם, הרב ליאור הוא זה שנעצר, בעוד המשטרה לא פעלה מעולם כנגד האחרים.

אך אם הנשיא וראש הממשלה יכולים להיעצר, בוודאי שהדבר נכון גם לרב. אף אחד, בטח ובטח לא אדם אשר מחויב הלכתית לשמירה על חוקי המדינה, יכול להציב את עצמו מעל לחוק אפילו בהינתן התנאי בו המשטרה שגתה וראויה לגינוי על הפעלת מוסר כפול.

המהומות שהתרחשו כתוצאה מהמעצר מחוץ לבית המשפט העליון והאיומים הפיזיים שהופנו למשנה לפרקליט המדינה שי ניצן, אשר נזקק לשמירה משטרתית לאחר שאוים על ידי פעילי ימין קיצוניים- היו דוחים ומשקפים בצורה שלילית את כל הציבור הדתי-לאומי.

מגמה ברורה ומדאיגה מתפשטת בשולי המגזר הדתי-לאומי ובראשה עומדים מספר רבנים קיצוניים ומנהיגים פוליטיים דתיים. אלו החליטו ללכת בעקבות עמיתיהם החרדים ולהשתמש באלימות רחוב ככלי לקידום דעותיהם.

זוהי אנטיתזה לגישה הדתית-ציונית המסורתית, אשר התגאתה בכך שהיא נמנעת מקיטוב והתרכזה תמיד בבניית גשרים בין הזרמים החילוניים והדתיים בחברה. בשונה מכך, הקיצוניים מחלקים את המדינה ויוצרים דימוי דוחה אשר ישפיע על היהודים הדתיים ואשר לו פוטנציאל לגרימת נזק עצום לכל החברה הישראלית.

בכל דת קיים הפוטנציאל להקצנה, ובכל דת קיימים טקסטים הניתנים לפרשנות שגוייה. האסלאם של היום נשלט על ידי הקיצוניים האכזריים ביותר בזמננו, אשר מציגים זילות מוחלטת בקדושת חיי האדם בשמה של הדת.

יש להיזהר ולהימנע מכל סוג של התנהגות קיצונית, אך פנטיות דתית- האמונה בזכות לוויתור על כל חוקי החברה והמוסר הכלליים כיוון שהאדם מאמין בהיותו כלי בידיו של כוח עליון- יכולה להוביל (ועשתה זאת בעבר) לביצוע מעשים מרושעים ואיומים.

כיוון שהיהודים הופצו בגלות ונרדפו במשך כ-2000 שנים, יש לנו סיבה טובה להזדהות ולתהודה עם המושפלים, החלשים והמיעוטים. על כן הדגשנו תמיד את ההיבטים המוסריים בתורה, אשר בה הודגשה מחויבותנו להכנסת אורחים ולטוב לב כלפי הזר בקרבנו.

אך אבוי, כאן במולדתנו אנו עדים לקבוצות שוליים רעשניות הצומחות מתוך המסגרת הדתית-לאומית, עוברות שטיפת מוח על ידי רבנים פנטיים המנותקים ממציאות העולם ולעיתים מורעלים על ידי שנאתם של הערבים המקיפים אותם. ישנם כאלו המשוכנעים כי אלוהים נתן להם את הסמכות לביטול חוקי המדינה והמוסר הכללי על מנת לקדם את מטרותיהם הלאומיות-משיחיות.

התגובה חייבת להיות הפעלה עקבית של שלטון החוק מעל לכל. אך האתגר האמתי אינו עומד בפניהם של קציני המשטרה אלא דווקא בפני המנהיגים הדתיים מן הזרם המרכזי, אשר להם האחריות העיקרית לשחיקתם ועיוותם של הערכים הדתיים המסורתיים.

העובדה שאף לא רב או חבר כנסת דתי אחד העזו להשמיע את קולם ולציין שגם רבנים כפופים לחוקי המדינה היא מבישה. שתיקתם הרועמת מרחיקה לא רק את הישראלים החילוניים, אלא מסבה נזק עצום גם להלך הרוח של הרוב הדומם בציבור הציוני הדתי, אשר מתנגד נחרצות לפנטיות שכזו ומחויב באופן מלא לקיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אלו זוכים להכרה כאחד המגזרים המסורים בחברה הישראלית, כפי שניתן לחזות בתרומתם החיובית לכל תחומי האחריות החברתית ובמיוחד בתפקיד שלקחו על עצמם כאחד הגורמים המרכזיים בצה"ל.

הגיעה העת בה רבנים והדיוטות ציוניים מתונים יעמדו ויזכו להכרה על ידי גינויים של הקיצוניים הדתיים והרחקתם ממרכז חיי הקהילה. זוהי לא שאלה של רתימת רבנים לקו פוליטי כלשהו.

כציוני דתי אשר חונך במסורת של תורה עם דרך ארץ, אין ספק כי לא הייתי מפקיד את שלומם הרוחני ואת חינוכם של ילדיי ונכדיי בידי הרב ליאור או עמיתיו, אשר מתארים את הרוצח ברוך גולדשטיין כקדוש. כמו כן, מצער אותי כי רב עם דעות כה חריגות יכול להוות מנהיג רוחני של קהילה מרכזית וראש של ישיבת הסדר.

למדינה ישנה האחריות לוודא כי כל רב הזוכה למימון של המדינה יהיה נאמן לעקרונות המרכזיים של היהדות ויצהיר על תמיכתו במדינה יהודית דמוקרטית. רבנים המקדמים קיצוניות אינם יכולים להיות מוסמכים להוות מנהיגים רוחניים, ויש למנוע מהם את האפשרות להרעיל את מוחותיהם של דורות העתיד.

[email protected]Copyrıght 2014 Isi Leibler. All RIGHTS RESERVED.
Web development: Studio Erez

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann