האתגרים הפוליטיים והכלכליים הקשים שמולם אנו עומדים מסיתים את תשומת הלב ממלחמת תרבות המתנהלת בתוך הזירה הדתית, ושלתוצאותיה תהיה השפעה רבה על עתידה של החברה הישראלית. היהודים החרדים מעולם לא היו גוש אחיד. במהלך המאה האחרונה פילוגים מהותיים הפרידו בין ציונים ולא-ציונים, אלו התומכים בפרשנויות מחמירות של ההלכה ואלו המנסים לתת פרשנויות ליברליות יותר, מי שדוחים לימודים חילוניים מעבר להשכלה הדתית ומי שמשלבים לימוד תורה וידע ארצי. המגמה הנוכחית היא התחזקות של הגורמים הלא-ציונים והקיצוניים יותר. הדבר בא לידי ביטוי בגידול המדהים של רשת בתי הספר החרדיים, כך שההערכה כיום היא שכ-25% מתלמידי כיתות א' היהודים בישראל רשומים במערכות החינוך החרדיות - האשכנזית והספרדית. אם קצב הילודה החרדי הגבוה (שהוא נכס חשוב בשמירה על הדמוגרפיה היהודית) יימשך, אחוז הילדים בבתי הספר החרדיים מתוך כלל האוכלוסיה יגדל עוד יותר.

מלחמת התרבות הפנים-דתית

Print This Post

הפגנה של חרדים בירושלים

The religious Kulturkampf

האתגרים הפוליטיים והכלכליים הקשים שמולם אנו עומדים מסיתים את תשומת הלב ממלחמת תרבות המתנהלת בתוך הזירה הדתית, ושלתוצאותיה תהיה השפעה רבה על עתידה של החברה הישראלית.

היהודים החרדים מעולם לא היו גוש אחיד. במהלך המאה האחרונה פילוגים מהותיים הפרידו בין ציונים ולא-ציונים, אלו התומכים בפרשנויות מחמירות של ההלכה ואלו המנסים לתת פרשנויות ליברליות יותר, מי שדוחים לימודים חילוניים מעבר להשכלה הדתית ומי שמשלבים לימוד תורה וידע ארצי.

המגמה הנוכחית היא התחזקות של הגורמים הלא-ציונים והקיצוניים יותר. הדבר בא לידי ביטוי בגידול המדהים של רשת בתי הספר החרדיים, כך שההערכה כיום היא שכ-25% מתלמידי כיתות א' היהודים בישראל רשומים במערכות החינוך החרדיות – האשכנזית והספרדית. אם קצב הילודה החרדי הגבוה (שהוא נכס חשוב בשמירה על הדמוגרפיה היהודית) יימשך, אחוז הילדים בבתי הספר החרדיים מתוך כלל האוכלוסיה יגדל עוד יותר.

במדינות מפותחות יהודים חרדים אינם פטורים מדרישות החובה הממשלתיות שכל הילדים יקבלו חינוך חילוני מינימאלי. אך בישראל, על מנת לקבל את תמיכתם הפוליטית של החרדים, הסכימה ממשלת אולמרט להרחיב את המימון הממשלתי לרשתות החינוך החרדיות ובמקביל העניקה להם אוטונומיה מוחלטת ממערכת החינוך הממלכתית. בכך, למעשה, הכשירה את ההוצאה מתוכנית הלימודים של תכני הליבה החילוניים. גם על הממשלה הנוכחית הופעלו לחצים להעביר תקציבים נוספים למערכת החינוך החרדית העצמאית.

ההשלכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות של שינויים אלה יורגשו לאורך עשרות השנים הבאות. באופן חסר תקדים במסורת היהודית, ילדים בבתי הספר החרדיים מקבלים עידוד להמנע מלעבוד למחייתם. אחד מחכמינו הגדולים ביותר, הרמב"ם (שללא ספק היה נפסל מללמד בבית ספר חרדי טיפוסי בגלל החינוך החילוני שקיבל), כתב במשנה תורה כי "מי שחושב שביכולתו ללמוד תורה ולא לעבוד ולהסתמך על צדקה, מחלל את שם ה'". בנוסף, בזמנים קשים אלו, כאשר בוגרי בתי הספר החרדיים נאלצים לחפש עבודה, הם מגלים שמאחר שנמנעו מהם חינוך חילוני ומיומנויות מקצועיות, נגזרו עליהם חיים של עוני והסתמכות על רווחה.

תוצאה נוספת של מערכת זו היא העליה המתגברת במספר הצעירים החרדים המשתמטים מגיוס, למרות קיומה בצה"ל של היחידה החרדית הקטנה אך הראויה להערכה. דתיים-ציונים בוודאי מרגישים מוזר כאשר חלקם היחסי בקרב החיילים הקרביים בצה"ל גדול יותר מחלקם היחסי באוכלוסיה, והם מוכנים להלחם ולמות למען ארצם, בעוד שחבריהם החרדים, ללא כל הצדקה הלכתית, מקבלים הוראות מהרבנים שלהם להשתמט מחובותיהם הלאומיות.

גם להשתלטות החרדית על המוסדות ובתי הדין הרבניים הממלכתיים יש השלכות חברתיות שליליות רבות. חלק לא מבוטל של הרבנים החרדיים שמונו לאחרונה, נבחרו על בסיס קשרים אישיים והם לחלוטין אינם מתאימים לתפקידיהם. רבים מהם הם אנטי ציונים מיושנים אשר אינם מכירים בדגל, בהמנון, ביום העצמאות ובחובות האחרות הכרוכות בחיים במדינה יהודית.

גם הרבנות הראשית, שפעם היתה המעוז של הציונות הדתית, הפכה לנחלה חרדית, למרות הבוז המופגן של החרדים למוסד הזה. הרב הראשי האשכנזי, מצגר, מזוהה בכל העולם כלא יותר מבובה של הקנאים.

דחיקתם של הרבנים הציונים על ידי הקיצונים סוללת את הדרך לבעיות נוספות, כמו הניסיון לערער על היתר המכירה שהונהג לפני יותר ממאה שנה על ידי הרב הראשי אברהם יצחק קוק במטרה לאפשר לחקלאים לפרנס את עצמם בזמן שנת שמיטה.

ההשפעה ההרסנית ביותר של השליטה החרדית בבתי הדין הרבניים נוגעת לנושא הגיור, שלגביו קנאים פנאטים כמו הרב אברהם שרמן מנסים באופן חסר תקדים לכפות משטר הלכתי קיצוני ואכזרי.

הרב שרמן הרחיק לכת עד כדי כך שביטל רטרואקטיבית גיורים קודמים על בסיס טענה של חוסר שמירה על המצוות. חמור אפילו יותר, הוא האשים את הרב הציוני המוערך חיים דרוקמן כי הוא מעודד גיורים מזוייפים. הוא הכריז שאלפי גיורים שאושרו ב-15 השנים האחרונות על ידי מערך הגיור הממשלתי בראשותו של הרב דרוקמן, אינם תקפים אם לא קיבלו את אישורו של אחד מהרבנים החרדים שלו. הרב הראשי האשכנזי, מצגר, שבית הדין שלו עצמו פיקח על הגיורים עורר מהומה כאשר תמך בגישתו של הרב שרמן, והיו מי שאפילו קראו לו להתפטר בשל כך.

כל אדם רשאי להטיל על עצמו את הפסיקות המחמירות ביותר של ההלכה. מלבד זאת, ישנם גם צדדים חיוביים באורח החיים החרדי שישראלים אחרים יכולים לאמץ, וכל נוכחות חרדית מועילה ותומכת יכולה להות חלק חשוב במרקם החיים הישראלי. אך כאשר קנאים מנצלים את העמדות הפוליטיות שהם ממלאים כדי לכפות סטנדרטים קיצוניים או לפלוש לחיים הפרטיים של עם שלם, הדבר רק מרחיק אנשים מהדת. גם ישראלים התומכים בחיזוק הערכים היהודיים במסגרת המדינה, מרגישים כעס ותסכול כאשר פוליטיקאים חרדים קנאים משתמשים בתפקידיהם על מנת לסחוט ויתורים סקטוריאליים שלרוב מתנגשים עם האינטרס הלאומי.

ישנן קבוצות אורתודוקסיות נאורות הערות למתחים אלו ושואפות לקדם ערכים דתיים ללא עימותים. הן גם מעודדות בחינה מחודשת של ההלכה, שהתפתחה לאורך אלפי שנות גלות, כך שתתאים לצרכים של מדינה יהודית מודרנית. קבוצות אלה כוללות ארגונים כמו ארץ חמדה, בית מורשה, צוהר, אוניברסיטת בר אילן ואחרים, המטפחים את "שביל הזהב" של מתינות וסובלנות שעליו כתב הרמב"ם.

אנשי הציונות הדתית והרבנים שלה חייבים להיות אסרטיביים יותר. חברי הכנסת הציונים-דתיים המפוזרים בין המפלגות השונות בכנסת צריכים לדרוש שכספי המדינה המיועדים לבעלי תפקידים בבתי הדין הרבניים יופנו לכיוונם של רבנים ציונים השולחים את הבנים שלהם לצבא, דוגלים במודרניות ומסוגלים לתקשר עם צעירים בוגרי אוניברסיטאות. לצד חתירה לחיזוק אופיה היהודי של המדינה, עליהם לפעול בשם העם כולו ולדרוש לשים סוף לעסקאות המפוקפקות עם המפלגות החרדיות, המקדמות אינטרסים סקטוריאליים צרים. נטרול כח הסחיטה של החרדים וכוחם להטיל וטו על רפורמות הוא עוד סיבה מדוע על קדימה לפעול בהתאם לאינטרס הלאומי ולהכנס לממשלה.

ישנן פצצות זמן העומדות להתפוצץ. חייבים לטפל בנחישות באגרסיביות של קבוצות קיצוניות כמו העדה החרדית בירושלים, שאיימה בשבועות האחרונים "להבעיר את המדינה" אם החניון המתוכנן בירושלים יישאר פתוח בשבת. אחרת, הקנאים האנטי ציונים יקבלו עידוד נוסף.

הזמן לבחון מחדש בצורה חיובית סוגיות בוערות כמו מערכת החינוך החרדית, השירות בצבא, הגיורים והחקיקה בנושא השבת הוא עכשיו.

[email protected]Copyrıght 2014 Isi Leibler. All RIGHTS RESERVED.
Web development: Studio Erez

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann