איזי ליבלר

חרפה: התובע הכללי של ניו יורק חוקר את ועידת התביעות

British-American Flag English [1]

לפני שנתיים, במהלך פגישתו השנתית של הוועד המנהל של ועידת התביעות, דירקטורים המייצגים את הקונגרס היהודי העולמי, הסוכנות היהודית וגופים אחרים, נחלו כישלון במאמציהם להציג רפורמות משמעותיות בארגון.

השבוע, ייערך בניו יורק הכנס השנתי של הוועד המנהל, וזאת בהמשך לצעדי הענישה וההיפרדות הגסים של הארגון מהאומבודסמן שלו, שמואל הולנדר, והטענות הנפיצות שנכללו במכתבו לחברי הוועד.

בזמן שסיימתי לכתוב את הטור הזה, למדתי ממקורות מהימנים בשורות ועידת התביעות שעל אף שהתובע הכללי של ניו יורק אינו מאשר את קיומן של חקירות מתמשכות, למעשה הוא השיק חקירה לבדיקת ההנהלה של ועידת התביעות. אני מבין שמנהיגים בוועידת התביעות ביקשו ממספר פוליטיקאים ואישים בעלי השפעה לנסות ולהשפיע על התובע הכללי, אריק ט. שניידרמן, לבטל  את החקירה.

חקירה של ועידת התביעות ע"י גוף אכיפת חוק חיצוני תמית חרפה על הקהילה היהודית ותחלל את זיכרון קורבנות השואה והניצולים. האחריות לכך מוטלת אך ורק על ההנהלה היהירה של ועידת התביעות, אשר התעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות לפיהן חלוקת מיליארדי דולרים בכספי פיצויים קדושים יתר קפדנות בממשל, שקיפות רבה יותר ואחריותיות ללא רבב.

במהלך העשור האחרון, ההנהגה כשלה בתפקידה לספק פיקוח הולם על הכספים שהופקדו בידה. סירובה לקחת אחריות או אפילו לאשר חקירה עצמאית לאחר הגניבה הגדולה ביותר בחיים היהודיים המאורגנים היוותה נטישה שערורייתית של אחריותה.

החשיפה של הולנדר לפיה ברמן אמר לו באופן מפורש שההחלטה שלא לחדש את החוזה שלו באה בעקבות הדו"ח שלו משנת 2013 [2], אשר מתח ביקורת חריפה על ההנהלה, ייתכן והיוותה את הקש האחרון אשר האיץ בתובע הכללי של ניו יורק להתערב.

עוד סימפטום של התנהלות ההנהלה התגלה כאשר היא ניסתה להסית את נושא ה"אומבודסמן" השנוי במחלוקת והזיזה אותו לסוף סדר היום של הפגישה, וזאת ביודעה שרוב רובם של הדירקטורים כבר יעזבו את המקום.

ואולם, התהפוכות והתגליות האחרונות יחייבו את הוועד לכונן באיחור רפורמיות שזמנן עבר מזמן. במידה ויימנעו מלפעול באופן הזה, הם ייאלצו להתעמת עם שאלות הנוגעות לחובותיהם הנאמנות.

בהתאם לזאת, אני מציע שהדירקטורים ייקחו בחשבון את השאלות הבאות:

1) חקירת התובע הכללי של ניו יורק את ועידת התביעות

* האם התובע הכללי החל בבדיקות עם ועידת התביעות?

* אך כך, האם ועידת התביעות, היועץ המשפטי שלה וכל שאר העובדים הונחו לשתף פעולה באופן מלא עם משרדו של התובע הכללי?

* מדוע לא הועברה לדירקטורים הודעה מידית באשר להתפתחות הדרמטית הזו?

2) חשיפת ההונאה

בשלב הראשון, הנשיא יוליוס ברמן התייחס לגניבה בסך 350,000$. בהמשך, אנו למדנו שמדובר ב-7 מיליון דולרים. מאוחר יותר, נודע כי מדובר בסכום העולה על 57 מיליון דולר.

* האם נכון הדבר, כפי שהצהיר האומבודסמן לשעבר הולנדר, שסכום ההונאה הזו עלה באופן משמעותי מעבר ל-57 מיליון דולר?

* אם סכומים אדירים נוספים שכאלו אכן נגנבו, מדוע לא נמסרה לחברי הוועד הודעה רשמית על כך?

* האם חברי הוועד היו מודעים לכך שגרג שניידר ויוליוס ברמן קיבלו שניהם מידע בנוגע להונאה שמונה שנים קודם ל"גילוייה", אך אלו נמנעו מלנהל מעקב כראוי?

* האם נכון שסגן הנשיא הבכיר גרג שניידר זכה לתשלום בונוס על כך ש"גילה" את ההונאה? אם כך, האם הדבר אושר ע"י הוועד?

3) אומבודסמן

* האם הוועד עודכן קודם להחלטה לסיים את החוזה של הולנדר כאומבודסמן?

* האם הוועד מודאג בנוגע לחשיפתו של הולנדר לפיה שניידר התייחס אליו "כאלמנט עוין שאת פעולותיו יש לחסום", ובאשר לעדותו הנוספת לפיה "צעדי ענישה נוספים נגד משרדי הגיעו במהירות… אינפורמציה רלוונטית לא שותפה עמנו ומחויבויות פורמליות הופרו, וחברי צוות בארגון אף קיבלו בשלב מסוים הוראה שלא להשיב לשאילתות מצדנו ללא אישור מניו יורק… הוראה זו היוותה הפרה בוטה של המנדט שמקנה לאומבודסמן את כוחו לקבל פניות מכל חבר צוות… כפי שנקבע במנדט שאושר ע"י הוועד".

* האם הוועד ביקש לגייס את שירותיו של אומבודסמן אמתי ובעל סמכות, או שמא העסיק אותו כ"עלה תאנה" ותו לא?

4) ניגוד האינטרסים של ברמן

* לאחר שהתברר שברמן מונה לחקור את המכתב האנונימי שהזהיר מפני ההונאה והפנה את העניין למשרד עורכי הדין שלו, האם ברמן פסל את עצמו מלהשתתף בדיונים בשל ניגוד העניינים שלו?

* האם הוועד חקר אם התקיים בסיס משפטי פוטנציאלי לתביעת רשלנות נגד ברמן או משרד עורכי הדין שלו על כך שלא מילאו את חובותיהם כראוי?

5) הגבלת קדנציה

יוליוס ברמן מוביל את הארגון ללא שנקרא עליו תיגר מזה 13 שנים. הוא יושב בראש ועדת ההקצאות העוצמתית, המאפשרת לו לשלוט איפה וכיצד מחולק הכסף.

* האם הוועד מתייחס לכך שלמרות כל הסקנדלים והנזק שנגרם למעמדו של הארגון, ברמן דבק בתפקידו, מסרב להתפטר ולוותר על השליטה בארגון החולש על מיליארדי דולרים ושאותו הוא מנהל באופן ישיר כאילו היה ממלכתו הפרטית.

6) ניגודי אינטרסים

חברי הוועד המנהל מייצגים או מקיימים קשרים עם ארגונים ופרויקטים הזוכים להקצאות מצד ועידת התביעות.

* האם הדבר אינו מהווה ניגוד אינטרסים?

* לאור תפקידו של ברמן כנשיא הארגון ויושב ראש ועדת ההקצאות, האם הדבר מאפשר לו להשפיע באופן בלתי הולם על הדירקטורים שארגוניהם זוכים למימון?

7) פרשת מצעד החיים (MOTL)

בשנת 2007, כתבתי על הסקנדל סביב 'מצעד החיים', שנשלט בתחילה ע"י שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון שבהמשך הורשע והוטל עליו קלון. המצעד מומן ברובו ע"י ועידת התביעות. הטלתי ספק בנוגע לתשלומים מסתוריים בסך 700,000$ שהעביר MOTL ליועץ אשר לא הצליח להסביר איזו שירות הוא סיפק לארגון. בתגובה לכך ולהאשמות נוספות נגד ה-MOTL בנוגע לכספים החסרים, ועידת התביעות התחייבה להשיק ביקורת ספרים ולהשהות את כל התשלומים ל-MOTL עד אשר העניין ייפתר.

ב-2010, ועידת התביעות הצהירה כי היא איננה מסוגלת להתקדם בנושא משום שהמבקר הכללי נתקל ב"שיתוף פעולה מוגבל" מצד MOTL במהלך החקירה שעסקה במספר נושאים, ובתוכם היעדר אינפורמציה בנוגע לחשבון זר שממנו הועברו כספים לארה"ב ולישראל.

* האם ההנהלה היעלמות הכספים דווחה לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות?

* האם הוועד קיבל קבל מידע על המצב?

* אם התשלומים ל-MOTL הושהו בשל היעדר שיתוף הפעולה עם הביקורת, מדוע הוקצו ב-2014 500,000$ למצעד החיים?

8) נכסים יהודיים ללא יורשים

בדצמבר 2010, לאור מחאות עזות מצד יורשי ניצולים אשר טענו שוועידת התביעות מונעת מהם גישה למידע שיאפשר להם להשיב את הרכוש שנגנב ממשפחותיהם, ועד שליחי הקהילות של יהדות בריטניה השיקה חקירה עצמאית ע"י ג'פרי גרודר, עו"ד מקומי. בדו"ח חריף [3], גרודר הסיק שלוועידת התביעות ישנה מחויבות מוסרית להודיע ליורשים על זכויותיהם, וש-"התעלמות מבקשות לקבלת מידע ע"י היורשים, או אכן, גרוע מכך, חסימת ניסיונותיהם להשיג אינפורמציה, הינה, לדעתי לפחות, מצערת, לכל הפחות…". ועידת התביעות טענה ש"מרגע שהפכה לבעלת הנכסים או הרכוש, היא אינה חייבת דבר לבעלים הקודמים או יורשיהם, וזאת תחת לפי החוק הגרמני". אם זוהי עדיין עמדתה של ועידת התביעות, אזי היא התכחשה למנדט שניתן לה לפעול כאפוטרופוס לטובת האינטרסים של הניצולים, הקורבנות ויורשיהם.

* האם הוועד בטוח שוועידת התביעות התייחסה באופן מלא לדרישות הלגיטימיות של היורשים?

* האם סקירת הספרים הפנימית שהוחלה בגרמניה בהתייחס למכירת נכסים ללא יורשים נחשפה בפני הדירקטורים?

9) ההונאה באוקראינה

* האם הוועד קיבל מידע בנוגע לחקירה הנוכחית בנוגע להונאה ומעילה בכספי פיצויים המתקיימת באוקראינה?

10) ביקורת עצמאית

עד כה, נשמעו קריאות חוזרות ונשנות להשקת ביקורת עצמאית ואמתית של ועידת התביעות, וזאת במיוחד מאז דו"ח האומבודסמן ב-2013 שהתייחס להונאה בסך 57 מיליון הדולרים, דו"ח שהעיר באופן מבשר רעות ש"נחשף בפנינו רק קצה הקרחון". ואולם, קריאות אלו זכו להתנגדות מרה מצד ההנהלה.

* האם הדירקטורים מבינים שלאור ההתפתחויות האחרונות, הם יפרו את חובותיהם הנאמנות במידה ויימנעו מלפעול כעת להשקת סקירה וביקורת חיצוניות ואמתיות באשר לכל פעילויותיה של ועידת התביעות?

11) ניצולי שואה

בהינתן מצוקתם הקשה של ניצולי השואה הקשישים והדואבים, האם הוועד ישקול כעת – באיחור רב – להקפיא את התשלומים לכל הפרויקטים שאינם קשורים ישירות לשואה, ולהסית אותם לטובת ניצולי שואה נזקקים במטרה לאפשר להם לחיות את שארית שנותיהם בכבוד?

___________________________________

קוראים המתעניינים בסקנדלים המתמשכים בוועידת התביעות עשויים למצוא עניין בראיון הטלוויזיה האחרון שקיימתי עם JBS בלינק כאן [4]