ויסטריך כותב על "השמאל, היהודים וישראל"

Print This Post

Wistrich on "The Left, the Jews and Israel"

רוברט ויסטריך, פרופסור להיסטוריה יהודית ואירופאית באוניברסיטה העברית וראש המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון פרסם לאחרונה את ספרו ה-29 במספר שכותרתו "From Ambivalence to Betrayal: The Left, the Jews and Israel" ('מאמביוולנטיות לבגידה: השמאל, היהודים וישראל').

זהו ספר עב כרס מרשים בן למעלה מ-600 עמודים, והוא מהווה המשך ליצירתו המקורית והמונומנטלית הקודמת "A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad" ('אובססיה קטלנית: אנטישמיות מימי קדם ועד הג'יהאד הגלובאלי') אשר פורסמה בשנת 2010, זוכה להכרה כעבודה המקיפה ביותר בנוגע לשנאה העתיקה בעולם ומהווה טקסט חיוני עבור אנשי ספר.

בפרק מבוא מרתק לספרו החדש, מספק ויסטריך תרשים אוטוביוגראפי קצר. אביו היה במקור תומך של המפלגה הקומוניסטית הפולנית הבלתי חוקית בקראקוב של לפני המלחמה, אך הוא הפך מנוכר לקומוניזם הסטליניסטי לאחר שנעצר על ידי ה-NKVD. הוא ואשתו, אשר סבלה מאנטישמיות פולנית מרה, שרדו את השואה על ידי בריחה לקזחסטן, שם נולד רוברט.

ויסטריך התחנך באנגליה, וכפי שהוא מתאר במילותיו- עבר "רדיקליזציה" בבית הספר ולאחר מכן באוניברסיטת 'סטנפורד'. הוא ביקר בישראל לראשונה ב-1961 ושב אליה ב-1969, כאשר מונה לעורך מגזין השמאל הישראלי 'New Outlook' ('השקפה חדשה'). ואולם, תשוקתו למדינה היהודית הובילה אותו להיפרד מן השמאל הקיצוני הישראלי. רוברט הפך מעורב באופן הולך וגובר במחקר אקדמי הקשור לאנטישמיות, זכה למינוי בכיר באוניברסיטה העברית ומוכר כיום כחוקר המוביל בעולם בתחום זה.

מאמביוולנטיות לבגידה מהווה סקירה וניתוח היסטוריים בכל הקשור לזניחת העם היהודי על ידי השמאל מראשית המאה ה-19 ועד ימינו. כמו כן, הספר מתייחס למספרם הבלתי פרופורציונאלי הניכר של הוגי הדעות והמנהיגים הסוציאליסטים שמקורם יהודי, ומבקש להסביר מה הניע כה רבים מהם- במהלך מאמציהם האוטופיים והעקרים 'לתקן את העולם'- לזנוח את בני עמם ואת מורשתם ולבקש באופן אחוז דיבוק למנוע מעמיתיהם את הזכות להגדרה- עצמית.

החיבור הפותח הינו סקירה מבריקה של הזירה הפוליטית היהודית הנוכחית, הנבחנת בהקשר של ההתפתחות המקבילה של הציונות, הקומוניזם, האנטישמיות והנאציזם, כמו גם מבט ממוקד על הצביעות של השמאל בימינו אשר הפך אובססיבי לדמוניזציה ולדה- לגיטימציה של המדינה היהודית. ויסטריך מדגים את המידה בה האנטי- ציונים הרדיקליים של היום, על אף שהם מתיימרים לייצג השמאל, חולקים אובססיות ואשליות זהות המקדמות את התפיסה של ההשפעה המתמשכת והממאירה של היהודים על העולם המודרני, וזאת בדומה לפשיסטים האנטישמיים הקלאסיים.

ויסטריך מספק תובנות מרתקות וחדשניות בנוגע למהפכני השמאל. הוא מתייחס בכישרון לקשר שבין "האבטיפוס של יסודות הסוציאליזם האנטישמי בן המאה ה-19 שיסודותיו נמצאים אצל מרקס, פורייה ופראודהון, דרך הקומוניסטים האורתודוקסיים והטרוצקיסטים ה"נון- קונפורמיסטים" וכלה בבני הכלאיים האסלאמו- שמאלניים של ימינו, אשר מכפישים באופן שיטתי את המהות הגזענית לכאורה של המדינה היהודית".

ניתוחו את הקישוריות שבין המהפכנים הללו לבין הזניחה הנוכחית של ישראל על ידי השמאל הינו הישג אינטלקטואלי וסכולסטי יוצא מן הכלל, ומספק תובנה מסקרנת אל תוך המקור להפעלתם הנוכחית של סטנדרטים כפולים וארס אנטי- ישראלי על ידי השמאל הקיצוני.

ויסטריך סוקר לעומק את העמדות כלפי היהודים אשר אומצו על ידי רבים מן המהפכנים הסוציאליסטים הגדולים בעלי מקורות יהודיים דוגמת קארל מרקס, ברנארד לזר, משה הס, פרדיננד לסל, קארל קאוטסקי, ויקטור אדלר, רוזה לוקסמבורג, לאון טרוצקי, ברונו קרייסקי, אייזק דויטשר ועוד.

הפרק אודות לאון טרוצקי, שכותרתו "טרגדיה של בולשביק", הוא חיבור שהולם מומחה ופורץ דרך לתגליות חדשות בנוגע למהפכן היהודי הכריזמטי יוצא הדופן הזה, אשר ביקש נואשות להתכחש למקורותיו היהודיים. ואולם, על אף שצבר מוניטין בתור "הנוקשה ביותר מבין הבולשביקים המהפכניים", טרוצקי אולץ לבסוף על ידי סטלין לאמץ תפקיד יהודי מסורתי בחברה והפך מושמץ כשעיר לעזאזל שהואשם בכל כישלונות המהפכה.

ויסטריך מדגיש את העובדה כי רבים מהיהודים האנטי- יהודיים של ימינו ירשו את הכתר מידיהם של המהפכנים היהודים הרדיקליים האנטישמיים בני המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. ואולם, הוא מדגיש כי היהודים הבוגדניים הללו עקפו באופן ניכר את דברי התוכחה האנטישמיים של קודמיהם, ואפילו הרחיקו לכת לכדי כריתת בריתות עם קנאים קלריקליים ריאקציונרים וג'יהאדיסטים, המהווים את האנטיתזה המוחלטת לתפיסת העולם שהם מתיימרים להחזיק בה.

הוא מצביע על תמיכתם הציבורית בטרוריסטים ופנאטים דתיים, ומציין כי אפילו המהפכנים האנטי- יהודיים המוקדמים הקיצוניים ביותר כמו מרקס, אנגלס, קאוטסקי, רוזה לוקסמבורג או טרוצקי "לעולם לא היו שותקים בנוגע לחוקי השריעה, צנזורה, הטלת מומים באיברי רבייה נשיים, רצח על כבוד, פיגועי התאבדות או הכנת העולם לשלטון אללה" ולעיתים רחוקות נקטו בהתבטאויות גזעניות בוטות כמו ממשיכי דרכם כיום. כמו כן, הם לעולם לא היו מגיעים למצב קיצון בו הם מתיישרים לצד אלו המחויבים באופן מוצהר לחורבננו הפיזי.

ויסטריך קובע כי היפוך השואה, המהווה כיום מרכיב חשוב בניסיונו של השמאל להשמיץ את ישראל, על אף שהוצג לראשונה על ידי ההיסטוריון הבריטי ארנולד טוינבי, אשר התייחס לציונים כ"תלמידיהם של הנאצים", הפך ממוסד הלכה למעשה על ידי החיבור "ציוני- נאצי" במהלך משפטי פראג שתוזמרו על ידי מוסקבה.

הוא מזכיר לנו כי היו אלה המרקסיסטים היהודיים לאחר המלחמה אשר עודדו את הפרנויה הנוכחית של השמאל והגזענות ה-"אנטי גזענית" כנגד ישראל. כדוגמה, הוא מצטט את הביוגרף של טרוצקי- היהודי יליד פולין אייזק דויטשר, אשר תיאר את ישראל כבר ב-1967 בתור "פרוסיה של המזרח התיכון" וכמבצר של "בלעדיות ועליונות תלמודית גזעית ".

היו אלו הסובייטים אשר הצליחו להעביר ב-1975 את החלטת האו"ם המשווה בין ציונות וגזענות. בעוד שזו בוטלה לבסוף בדצמבר 1991, היא ממשיכה להוות גם היום את המרכיב המרכזי במאמצי הערבים- שמאלנים להוצאתה של ישראל מן החוק ותיוגה כמדינה המבצעת פשעי מלחמה.

הפרקים האחרונים בספר סוקרים את המיתוסים האנטי- ציוניים, אשר רבים נדמים כאילו הועתקו ישירות מן התעמולה הנאצית ומקודמים כיום על ידי הברית האסלאמית מרקסיסטית. אלו מתייחסים לישראל כ-"יהודי בין המדינות" הממלאת גורל חשוך וקבוע מראש של שעיר לעזאזל נצחי.

ויסטריך מתייחס לאמונה הדתית- משהו של הקבוצות הללו לפיה "העולם "ישוחרר" רק באמצעות נפילתה של אמריקה ותבוסתם של היהודים. פנטזיית אחרית הימים הזו הפכה כיום לנקודת מיזוג ראויה לציון בין האנטי- ציוניים הרדיקלים מן השמאל במערב לבין הג'יהאד הגלובאלי. אנטישמיות מהפכנית הפכה לגורם בעל חשיבות הולכת וגוברת בגיבוש הפופוליזם האנטי- קפיטליסטי, כפי שהיא הייתה במהלך חבלי הלידה של הסוציאליזם המודרני לפני למעלה מ-150 שנים".

זוהי יצירה סמכותית, המספקת הבנה מקיפה של מקורות האתגרים הזדוניים ביותר הניצבים כיום בפני העם היהודי, ובמיוחד אלו הנובעים מן האויב שבפנים. לספר ישנו ערך חשוב עבור אלו העוסקים באופן ישיר במאבק לנטרול המאמצים המרושעים כנגד ישראל מצד הברית האסלאמית- שמאלנית ושמשיה בעלי המקורות היהודיים.

[email protected]Copyrıght 2014 Isi Leibler. All RIGHTS RESERVED.
Web development: Studio Erez

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann