בשבוע הבא תתכנס הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה (וועידת התביעות) לישיבת ההנהלה השנתית שלה בניו-יורק. סדר היום של הישיבה כבר הופץ. ואולם, רוב רובם של 60 הדירקטורים בעלי הכוונות הטובות, אשר מעורבותם בוועידת התביעות מסתכמת בהשתתפות בישיבות השנתיות, יתקשו לתפוס את המידע המורכב והמבלבל אשר יוצג בפניהם. כפי שהם עושים ב-40 השנים האחרונות, מרביתם צפויים להמשיך ולשמש חותמת גומי בתמיכה אוטומטית בהחלטות ובהקצבות אשר יומלצו על ידי חבורה מצומצמת של יודעי דבר בקרב ההנהלה. נראה כי הנושאים הבוערים שעלו בשנה שעברה עדיין לא נפתרו, ובמקרים רבים אפילו לא נשקלו באופן רציני. על כן, כנראה שהדירקטורים לא יזכו בתובנות חדשות באשר לזהותם של האחראים לחוסר הערנות אשר אפשרה את קיומה של ההונאה הגדולה ביותר שלה נפל קורבן ארגון יהודי מאז ומעולם.

וועידת התביעות- הסקנדל שאינו נגמר

Print This Post

ניצולי שואהThe never-ending claims scandal

בשבוע הבא תתכנס הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה (וועידת התביעות) לישיבת ההנהלה השנתית שלה בניו-יורק.

סדר היום של הישיבה כבר הופץ. ואולם, רוב רובם של 60 הדירקטורים בעלי הכוונות הטובות, אשר מעורבותם בוועידת התביעות מסתכמת בהשתתפות בישיבות השנתיות, יתקשו לתפוס את המידע המורכב והמבלבל אשר יוצג בפניהם. כפי שהם עושים ב-40 השנים האחרונות, מרביתם צפויים להמשיך ולשמש חותמת גומי בתמיכה אוטומטית בהחלטות ובהקצבות אשר יומלצו על ידי חבורה מצומצמת של יודעי דבר בקרב ההנהלה.

נראה כי הנושאים הבוערים שעלו בשנה שעברה עדיין לא נפתרו, ובמקרים רבים אפילו לא נשקלו באופן רציני. על כן, כנראה שהדירקטורים לא יזכו בתובנות חדשות באשר לזהותם של האחראים לחוסר הערנות אשר אפשרה את קיומה של ההונאה הגדולה ביותר שלה נפל קורבן ארגון יהודי מאז ומעולם.

הגניבה נחשפה לראשונה בפברואר 2010 כתרמית בסכום של 350,000$, ועלתה לסכום של שבעה מיליון דולרים עד לחודש יולי. בנובמבר, טיפס הסכום ל-42.5 מיליון. לפני מספר שבועות, נודע לנו בעליזות שהסכום הגיע לכ-50 מיליון דולרים, וסביר מאוד כי יעלה עוד יותר.

כיצד יכולה מזימה שכזו להתקיים ללא מפריע במשך למעלה מ-15 שנים במשרדים הראשיים של וועידת התביעות, ממש מתחת לאפה של ההנהלה הבכירה, כאשר ששה חברי מפתח בצוות הוועידה- כולל מנהל אחד- הם האחראיים לכאורה לביצוע הפשע?

וועידת התביעות, ארגון צדקה ללא מטרות רווח, מעסיק בשכר גבוה עובדים אשר הינם, כביכול, מנהלים "מקצועיים". מנכ"ל העמותה זוכה לשכר מקביל לשכרו של ראש קרן המטבע הבינלאומית. על אף שהתעלמו כולם מן האזהרות החוזרות ונשנות לפיהן מבקר פנימי יחיד במשרה חלקית אינו מספק לארגון המחזיק בידיו מיליארדי דולרים, אף אחד מן המעורבים אינו מוכן לקבל על עצמו אחריות כעת.

לאחר שנחשפה הגניבה, הייתה למנהל הכללי החוצפה להלל את ההנהלה על תגובתה ה-"מקצועית", והוא התעקש כי לא התקיימו כל חריגות מנהלי העבודה התקניים. בהצהרה שהופצה באופן רשמי לחבר המנהלים, התפאר דירקטור אחד כי "וועידת התביעות מונהגת בצורה טובה, נשלטת כראוי, מאוישת על ידי בעלי תפקידים טובים ומנהלת את קרנות הפיצוי שלה באופן ההולם את נהלי העבודה וההגינות".

הדירקטורים יקבלו ללא ספק דיווח גם באשר לצעדים הראויים לשבח שנלקחו לאחר קבלת ההמלצות המדוברת של חברת הייעוץ K2 Global Consulting, אשר המליצה על הפעלת אמצעי בטחון נוספים על מנת להבטיח כי שערורייה שכזו לא תחזור על עצמה.

ואולם, K2 אינה מוסמכת לנהל סקירה או ביקורת מסוג זה. בעקבות סקנדל שכזה, אין ספק כי חלה חובה על הדירקטורים לדרוש ביקורת משפטית עצמאית לחלוטין אשר תבטיח כי לא נשארו אזורים נוספים בהם חוסר תשומת לב עלולה לאפשר שוד של כספי ציבור. לדוגמה, הקצאת תקציבים, ניגודי אינטרסים לכאורה, השבה ומכירה של נכסים בגרמניה ונושאים אחרים. אף על פי כן, ההנהלה דחתה בתוקף קיום סקירה שכזו.

המציאות היא כי מספר מצומם של אנשים- מעין מועדון אקסקלוסיבי של זקני השבט- מנהלים את וועידת התביעות כרכושו הפרטי של הגביר. הריכוזיות המוגזמת בשליטה בארגון והמחסור החמור באיזונים ובלמים מודגמים בעובדה שיושב הראש ג'וליוס ברמן (אשר נמצא בתפקידו כבר עשור), מינה עצמו גם ליושב ראש בוועדות המרכזיות כגון וועדת ההקצאות רבת העוצמה, וועדת הייעוץ להקצאות ארה"ב ואפילו למקבילתה בישראל. העובדה שהיו"ר- תושב ארה"ב- ממנה את עצמו לראש וועדת הייעוץ להקצאות בישראל, מדברת בעד עצמה.

עם זאת, ישנם שבבים של תקווה לפיהם חלק מן הארגונים אשר זוכים לייצוג בוועד המנהל מתחילים להיות מודעים יותר לתפקידם הנאמן ואסרטיביים יותר באשר למימוש זכויותיהם.

וועד שליחי הקהילות הבריטי מינה צוות בדיקה עצמאי (דו"ח גרודר) על מנת לבדוק את טענותיהם של יורשי קורבנות השואה לפיהם וועידת התביעות חסרה "שקיפות ואחריות משפטית" והתנהגה באופן שאינו אתי בממכר נכסים גרמניים. הדו"ח, אשר יצא בדצמבר 2010, ביקר באופן נחרץ ומרשיע את התנהלותה המוסרית של וועידת התביעות, המפגינה ניסיונות מגונים למנוע מיורשים להשיב רכוש אשר נגנב ממשפחותיהם. כיוון שלא נתקבלה תגובה להמלצות הדורשות שקיפות רבה יותר, הדירקטורים הבריטים צפויים להעלות את הנושא בפגישה הקרובה.

בפברואר האחרון, הוועדה הבכירה של יהודי אוסטרליה- ארגון גג של הקהילה היהודית הכוללת את האחוז הגבוה ביותר של ניצולי שואה מלבד ישראל- דרשה מהנהלת וועידת התביעות לכונן סקירה מקיפה ועצמאית של הדרך בה הארגון מנוהל. ההחלטה קראה ל-"מומחה או מומחים עצמאיים בעלי שם אשר ינהלו ביקורת" של "האיומים האסטרטגיים ובעיות במנהל" על מנת לשמר את אמון הציבור. הנהלת וועידת התביעות דחתה את הבקשה כי ההחלטה תופץ באופן מידי לכל חברי הוועד המנהל, וזו נקברה כאחד הנושאים האחרונים בסדר היום של הכנס הקרוב.

קבוצות של ניצולים זוכות ליחס מזלזל. חלק הארי מארגון הניצולים הישראלי אפילו החרים באופן זמני את הפגישות של קבוצה חדשה שהוקמה על מנת לבחון את תהליך ההקצאות, כיוון שהם כלל לא נשאלו באשר להרכב הוועדה. גם מקביליהם בארה"ב, האסיפה האמריקאית של ניצולי השואה אשר זוכה לייצוג בוועד המנהל, הגישה תזכיר באותו הנושא ודרשה כי זה יופץ לכל חברי הוועד. בקשתם נפסלה בביטול כ-"חוצפה" על ידי יושב הראש ג'וליוס ברמן, אשר סרב להפיץ בקשה זו ובקשות אחרות לחברי הוועד. התנהגות זו ממחישה את המחסור בניהול תקין ואת הזלזול המחפיר המכוון כלפי אלו החולקים על כל היבט בהנהלת הארגון.

העובדה המדהימה היא כי מאז הפגישה השנתית האחרונה לא הושמעה כל זעקה ציבורית באשר להמשך התנערותה של ההנהלה מכל אחריות להונאה בהיקף של 50 מיליון דולרים.

אין ספק כי נטל האחריות נופל על ארגונים המיוצגים בוועד המנהל, אשר עליהם להבטיח לתקן את המעוות ולדאוג לקיומן של רפורמות משמעותיות על מנת להשיג שקיפות אמתית ומחויבות למתן דין וחשבון.

יש להשיק באופן מידי ביקורת משפטית מלאה הסוקרת את כל ההיבטים בארגון על מנת להבטיח כי לא קיימים חורים שחורים נוספים הדורשים תשומת לב. אלו האחראיים לכישלונות הנוגעים לפרשיית ההונאה חייבים לפרוש או להיות מופרשים. יש להציב פרקי זמן מוגבלים לקדנציות בתפקידי הנהלה נבחרים. על יושב הראש ג'וליוס ברמן לנהוג באופן ראוי ולפנות את תפקידו. כמו כן, יש לבחון גם ניגודי אינטרסים פוטנציאליים של דירקטורים אשר ארגוניהם זוכים למימון מהוועידה.

חשוב מכל, יש לנקוט במאמצים מוגברים באופן מידי על מנת להקל את מצוקתם הנואשת של שארית הניצולים הדואבים. על אף הסכמתם הראויה לשבח של הגרמנים להגדיל באופן משמעותי את התמיכה בניצולים הזקוקים לסיוע ביתי, עלינו לראות כאישום נגד כולנו את העובדה שניצולים יהודים קשישים רבים עדיין חסרים את האמצעים לשלם עבור מזון, דלק והוצאות רפואיות בסיסיות.

מוסדות חינוכיים, בתי חולים ופרויקטים תשתיתיים ישראליים הזוכים למענקים מוועידת התביעות הם, ברובם, מטרות צדקה ראויות. אך כאשר ניצולים חיים בתנאים כה מחפירים, הצדק והכבוד דורשים כי התמיכה בפעילויות אלו תופסק ותופנה אל עבר הניצולים.

אם נצטט מדו"ח גרודר, עלינו לדרוש כי וועידת התביעות תתנהג "בצורה אתית ובסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושר, שקיפות ורגישות". אם קיים ולו הספק הקטן ביותר באשר לשמירה על הסטנדרטים הללו, חלה על חברי ההנהלה והארגונים אותם הם מייצגים חובת אמון לפעול בנושא.

[email protected]Copyrıght 2014 Isi Leibler. All RIGHTS RESERVED.
Web development: Studio Erez

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann