כאזרח ישראלי, חש אני אשמה קשה בכל הקשור לפשעי ״תג מחיר״ המבוצעים ע״י פרחחים וגזענים יהודים, פשעים המכוונים בעיקר כלפי ערבים מעבר לקו הירוק. אני מזוזע מכישלוננו הקולקטיבי להביא לקיצם של הזוועות המתמשכות הללו. למרות יכולותינו המתקדמות ללוחמה בטרור ומודיעין, כמעט ולא התבצעו מעצרים ולא נתנו גזרי דין בהקשר זה. מקורם של המעשים האלו הוא ב-2005, אז המתנחלים נקטו באלימות בתגובה לכאבם וייאושם שנבע מהעברתם מבתיהם בכוח במהלך ההתנתקות החד-צדדית מעזה.

השתתפות בתחושת אשמה קולקטיבית עמוקה

Print This Post

price-tag

The "Price Tag" Crimes Must be Dealt With Now

כאזרח ישראלי, חש אני אשמה קשה בכל הקשור לפשעי ״תג מחיר״ המבוצעים ע״י פרחחים וגזענים יהודים, פשעים המכוונים בעיקר כלפי ערבים מעבר לקו הירוק.

אני מזוזע מכישלוננו הקולקטיבי להביא לקיצם של הזוועות המתמשכות הללו. למרות יכולותינו המתקדמות ללוחמה בטרור ומודיעין, כמעט ולא התבצעו מעצרים ולא נתנו גזרי דין בהקשר זה.

מקורם של המעשים האלו הוא ב-2005, אז המתנחלים נקטו באלימות בתגובה לכאבם וייאושם שנבע מהעברתם מבתיהם בכוח במהלך ההתנתקות החד-צדדית מעזה.

התפתחות הדברים מאז מחרידה: מה שהחל במעשי נקמה המבוצעים ע״י יחידים בתגובה למתקפות טרור וונדליזם מצד הערבים התפתח לתגמול לפינויים והריסות של מבנים ומאחזים בלתי-חוקיים ע״י הממשלה. כעת, המבצעים ותומכיהם מכוונים את זעמם גם נגד צה״ל, ובעימותים נפצעו חיילים ושוטרים ונפגעו מתקנים צבאיים.

מעשי האלימות וחילול המקומות הקדושים הבלתי-מרוסנים הללו מהווים, חד-משמעית, פשעי שנאה. האלימות מופנית בעיקר כלפי מוסלמים, אך כוונה בעבר גם לנוצרים. היא כוללת אלימות בריונית כנגד יחידים, שריפה וחילול של מסגדים וכנסיות, יידוי אבנים, עקירה ושריפה של עצים ושדות, וחדירה לכפרים פלסטיניים.

פשעים מחליאים שכאלו אינם פעולות של פעילי לאום יהודיים. הבריונים המבצעים את העבירות הללו חולקים מאפיינים רבים יותר עם הקוזקים בימי הפוגרומים מאשר עם ישראלים פטריוטיים. המסיכות שהם חובשים לעיתים מזכירים דימויים של הקו קוקס קלן. הם כלל אינם מודעים לעובדה שהם מתנהגים בדיוק כמו האנטישמים שהובילו פוגרומים כנגד אבותיהם בגולה. שר הביטחון משה יעלון תיאר את פעולותיהם כ״טרור״.

מעשים שכאלו מביאים תועלת בעיקר לתועמלנים הערבים, המחפשים אחר אייטמים ראויים לשידור שניתן לפרסמם ולהוציאם מפרופורציה. לעיתים קרובות, הערבים, בשיתוף עם גופי ״זכויות אדם״  אנטי-ישראליים, נהנים לרקוח הזיות או גוזמאות שמקורן בפעולות אלה. ישנם מקרים מתועדים שבהם פלסטינים עקרו עצים ופיברקו מתקפות כנגד עצמם, וזאת במטרה להאשים את המתנחלים בפעילות פלילית.

למרבה המזל, עד כה לא נרשמו קורבנות בנפש. אך במידה ובני הבליעל הללו ימשיכו בדרכם, אין כל ספק כי אנו נעמוד בפני אסונות גדולים יותר בעתיד. העימות שהתקיים בחודש שעבר בין מתנחלים ממאחז אש קודש לבין פלסטינים מהכפר השכן קוסרא היה בבחינת קריאת השכמה. בהמשך להחלטת הממשלה לעקור עצי זיתים שנשתלו במאחז ללא אישור, הפלסטינים טענו כי המתנחלים תכננו לבצע פשע ״תג מחיר״ נגדם. למתנחלים חיכה מארב, והם הוכו קשות. רק בזכות התערבותם של המשטרה וצה״ל נמנע לינצ׳ עכוב מדם. גופי הביטחון דחו את טענת המתנחלים, לפיה הם היו בטיול תמים באזור.

אסור שתהיינה אי-הבנות. רוב רובם של המתנחלים הם אזרחים שומרי חוק. הם מודעים לכך שהבריונים האלו פוגעים בשמם הטוב ומערערים את מעמדם בקהילה הישראלית הרחבה יותר.

זאת ועוד, בהתחשב בכך שרק מספר זעום של מתנחלים, קבוצת שוליים בעצם, עוסקים למעשה בהתנהגות המזוויעה הזו, תנועת ההתיישבות מוכרחה לקחת אחריות קולקטיבית על כך שגידלה צעירים החסרים כל אנושיות והגינות בסיסית.

המציאות היא שבעוד שמנהיגיהם, רבניהם ודובריהם מגנים את הפשעים הללו, רבים מהם עושים זאת ללא כל זעם או עצימות רגשית. חשוב מכך, ישנם מתנחלים אינספור המודעים לפשעים הללו, אך אינם מוכנים להתערב בכדי למנוע אותם או לדווח עליהם לרשויות.

הנהגת תנועת ההתיישבות חייבת להתגבר בדחיפות על כל שארית של דו-ערכיות ביחסה לפשעי השנאה האלו, ולהשיק מבצע להקאת הסוטים הללו מקרביה. במידה וימשיכו לפרוח פעולות השנאה האלו מבלי שיטופלו, מספר המעורבים בהן צפוי לגדול.

העובדה שהתנהגות בריונית שכזו מבוצעת לכאורה בעיקר ע״י קיצונים דתיים לאומיים בהתנחלויות ובמאחזים מבודדים, מהווה עילה נוספת לחשש. יש להכיר בעובדה שרבנים לאומיים מסוימים- ובתוכם גם כאלו המתנגדים להפרות חוק- כשלו בבניית סביבה שתנטרל מגמות של שנאה.

ומאידך, למרבה הצער, רבנים רבים החסרים כל ידע בנושאים גשמיים אינם מבינים את היקף הנזק שמביאות אמירות המשוות בין הערבים לבין עמלק, או מאשימות את מנהיגי הממשלה בהפרת ההלכה כאשר הם מתנגדים להרחבת ההתנחלויות או מאשרים פירוק של מאחזים בלתי-חוקיים. גישות שכאלו מעודדות את הצעירים הקלים להשפעה לאמונה כי התורה תומכת בזכותם ללחום על מה שנראה בעיניהם כצודק בעיני הקדוש ברוך, ומעניקה להם רישיון להתעלם מחוקי המדינה ולנקוט באלימות.

אין זה מספיק כי הרבנים יגנו התנהגות שכזו. עליהם להקנות לתלמידיהם את ההבנה כי התורה מצווה עלינו לנהוג ע״פ דיני המדינה, וכי צדק ואלימות של יחידים מהווה הפרה של ההלכה לא-פחות מאשר חילול שבת או כשרות. עליהם לחנך אותם באשר להיבטים ההומנטיריים של התורה, המכתיבים צדק וכבוד למיעוטים ולכל בני האנוש.

משפחות החיות בהתנחלויות מבודדות ומוקפות בעוינות חייבות לנקוט משנה זהירות בכדי להבטיח שילדיהם לא יורעלו ע״י השנאה הסובבת אותם. ד״ר יוסף בורג ז״ל, אחד ממנהיגיה הגדולים ביותר של התנועה הדתית-ציונית, חלק עמי פעם את החשש המכרסם בו בנוגע לצעירים הגרים בהתנחלויות והמוקפים בהמוני ערבים שופעים שנאה. הוא חזה באופן נבואי כמעט כי השנאה הארסית הזו עלולה לפגוע פגיעה מרה באלו החיים בסביבתה.

אנו עוברים זמנים לא פשוטים. יש לנקוט במהלך החלטי ולהטיל כל ענישה חברתית ופיזית נדרשת כנגד העשבים השוטים של ״תג מחיר״, וזאת עד שיבינו כי מלבד העובדה שייאלצו לעמוד בפני סנקציות פליליות חמורות מצד גורמי אכיפת החוק, הקהילות שלהם צפויות להדירם ולהחרימם במידה ולא יחדלו מפעולות אלה.

לבסוף, יש להבין את פשעי ״תג מחיר״ בתוך ההקשר הרחב יותר של השוליים הקיצוניים שמהווים את קללתה של הארץ הזאת. בסופו של דבר, זרעי הפנטיות והקיצוניות מקורם בשנאה הרעילה השוררת בין יהודים לבין עצמם.

לדוגמה, הח״כ הדתי שמתיימר לקרוא את כוונותיו של בורא עולם, שהכריז כי התרדמת בת שמונה השנים של שרון הייתה עונש אלוהי על כך שעקר התנחלויות. או חמור מכך, ראש היישוב היהודי בחברון – קיצוני מוכר – שהתייחס לשרון בערב פטירתו כ״מפלצת״, ואמר: ״לא ידעתי אם רוצה אני לצחוק או לבכות. לצחוק מכיוון שהוא עוזב אותנו, או לבכות משום שסבלו ׳בעולם הזה׳ מגיע לסופו״. בהמשך, הוא הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כי במידה ו״יזוהם״ ע״י מזכיר המדינה קרי, ״גורלו המר של שרון יראה לך טוב בהשאווה״.

מאמרו פורסם ע״י 'ערוץ 7', הפונה למתנחלים, ה״ג׳ואיש פרס״, שבועון דתי, ולצערי הרב, גם כבלוג ב׳ג׳רוזלם פוסט׳. העובדה שמאמר הסתה כזה פורסם ע״י ערוץ תקשורת יהודי כלשהו מהווה שיקוף מרשיע של אמות המידה המוסריות ותחושת הצדק ההולכות ומתדרדרות שלנו. אך חמור מכך, כמעט שלא נשמע רחש בתגובה לכך, וזאת מלבד מהשמאל ששמח לתאר התבטאויות מגונות שכאלו כסימפטום לפנאטיות של המתנחלים.

החלוצים הציונים-דתיים האידיאליסטיים שבנו את ההתנחלויות והקיבוצים המוקדמים בוודאי לעולם לא היו מדמיינים כי צאציהם יהפכו לבריונים אנטי-אינטלקטואלים, חסרי מוסר ואכזריים. ואם הצעירים ה״דתיים״ יכולים לנהוג באופן שכזה, למה נוכל לצפות מן הדור הבא?

מעבר להתנחלויות, הרבה דברים מוטלים על הכף. האלימות היחידנית המתמשכת הזו עלולה להעמיק את הקיטוב בין הישראלים הדתיים והחילוניים ולזעזע את יסודותיה המוסריים של המדינה.

בזמנים קשים אלו, עלינו להזכיר לעצמנו את המילים האלמותיות של מנחם בגין בזמן הנסיגה מימית: ״המשיחיות היא שהובילה לחורבן ירושלים מבפנים, יותר מאשר הרומאים מבחוץ״

[email protected]Copyrıght 2014 Isi Leibler. All RIGHTS RESERVED.
Web development: Studio Erez

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann