איזי ליבלר

העבודה באופוזיציה: הזדמנות היסטורית

yachimovich

Labor in Opposition: An Historic Opportunity [1]

מנהיגת מפלגת העבודה שלי יחימוביץ' הפגינה בתחילה מרירות וחרטה בעת שהוכרז על הקמת ממשלת האחדות. אך היא אינטליגנטית ומתוחכמת דיה בכדי להכיר בעובדה שקידומה להנהגת האופוזיציה מספק לה הזדמנות יוצאת מן הכלל לפתוח בתהליך של שיקום מפלגתה החבוטה לעמדה של רלוונטיות בזירה הפוליטית הישראלית.

הציונות של מפלגת העבודה שלטה בפוליטיקה הישראלית במהלך העשורים המוקדמים שלאחר קום המדינה. היא החלה להתפורר כתוצאה מהסכמי אוסלו בעת שחדרו לשורותיה גורמים מן השמאל ההזוי ופוסט ציוניים.

יחימוביץ', אשר נתפסה בעבר כעיתונאית חמוצה למדי ובלתי סובלנית בעלת ניסיון ישיר מועט בזירה הפוליטית הפרלמנטרית, הספיקה כבר להעביר מספר מסרים לפיהם בכוונתה להפוך את העבודה למפלגה סוציאל דמוקרטית אמתית אשר תהיה מקובלת יותר על הזרם המרכזי הישראלי.

היא הצביעה על כוונתה להתרכז בנושאים כלכליים חברתיים. כמו כן, היא הבהירה כי בכוותה להמשיך ולקדם גישה יונית בכל הקשור ליחסינו עם הפלסטינים וכי היא ממשיכה להתנגד להמשך הרחבתן של ההתנחלויות. ואולם, היא עשתה מאמץ ניכר בכדי להימנע מדמוניזציה של המתנחלים, ואפילו הזכירה לתומכיה כי הייתה זו מפלגת העבודה אשר סללה בתחילה את הדרך לפיתוח ההתנחלויות.

האתגר המרכזי העומד בפניה הוא האופן שבו היא תכוון את האופוזיציה. העבודה מחזיקה בשמונה מנדטים בלבד בכנסת וניצבת אל מול ממשלת קואליציה אשר מחזיקה בכוח חסר התקדים של 94 מושבים. אך קולה כמנהיגת האופוזיציה וכן השפעתה של העבודה בשיח הציבורי יוכלו לתפוס תפקיד חשוב הרבה יותר בפוליטיקה הלאומית מאשר ייצוגה המספרי.

הדבר ייקבע על ידי האופן בו הישראלים תופסים את מנהיגותה- כהמשך ישיר של אחת מן האופוזיציות ההרסניות בתולדות הכנסת כפי שהוצגה על ידי מנהיגת קדימה, ציפי לבני, או לחילופין כמפלגה אחראית, מועילה ואינטליגנטית המספקת אלטרנטיביות רציונאליות למדיניות הממשלה.

תפקודה של לבני כמנהיגת האופוזיציה סיפק שיעור מאלף באשר לאופן בו מנהיג אופוזיציה אינו אמור לתפקד. כאשר היא סירבה להצטרף לממשלת נתניהו ונכנסה לתפקיד הנהגת האופוזיציה, היא הייתה בשיא הפופולאריות שלה. אך ניכר היה כי היא המעיטה בערכם של האינטליגנציה והתחכום של הבוחרים, ועל ידי התקפת הממשלה ללא הבחנה ובכל הזדמנות, היא הביאה לבסוף לניכור בקרב תומכי קדימה ולמפלתה של מפלגתה שלה.

האיבה האישית שלה כלפי ראש הממשלה נתניהו הופגנה בגינויים היסטריים של כל מדיניות שהוצגה על ידי הממשלה. לדוגמה, כאשר נתניהו הפעיל לראשונה את הקפאת הבנייה בת עשרת החודשים בהתנחלויות, היא גינתה אותו על כך שהוא מתקפל בפני הלחץ האמריקני. ואולם, כאשר הוא סרב לחדש את ההקפאה היא האשימה אותו בערעור יחסי ישראל- ארה"ב. ישראלים רבים התרעמו גם על הגינויים האלימים שלה של הממשלה במהלך ביקוריה בארצות הברית.

אילו הייתה מחקה את נתניהו, אשר בזמן שהיה באופוזיציה יצא מגדרו על מנת לשבח את הממשלה כאשר זו יזמה פעולות מוצדקות לגמרי, היא הייתה זוכה בהערכתם של מרבית הישראלים.

ליחימוביץ' ישנה ההזדמנות להציג אופוזיציה קונסטרוקטיבית. עליה להפגין סלקטיביות באשר לנושאים שאליהם היא מתנגדת ולתמוך, לאמץ ולעודד את הממשלה לפעול בתחומים שבהם היא בטוחה כי האינטרס הלאומי יקודם.

ואולם, היא ניצבת בפני מגבלה קשה. עם שמונה מושבים בלבד, למפלגה חסרים ח"כים מוכשרים שאותם תוכל למנות כחברים בממשלת צללים, מרכיב חשוב בתפקידה של אופוזיציה מסורתית. אף על פי כן, עליה לחלק תיקים ובניגוד ללבני, אשר פעלה כאילו הייתה קדימה ממלכתה האישית, עליה לשאוף לשתף את עמיתיה למפלגה אל תוך מאמץ מתואם וקולקטיבי שבמסגרתו ישמשו ככלבי שמירה לפיקוח על פעולות הממשלה.

כאשר יטופל הנושא של החלפת חוק טל והחלת שירות לאומי על החרדים, עליה לנהוג באופן מועיל ולגנות את הממשלה רק במידה וזו אינה ממלאת את התחייבותה לפעול בדרך בה התוותה לעצמה. בנוסף, יש לגנותה במידה ותציע פתרון קוסמטי בלבד אשר ישמר את הפטורים הקיימים במטרה לרצות את החרדים.

כמו כן, בתחום שינוי שיטת הבחירות עליה לקחת על עצמה תפקיד חיובי, במיוחד בכל הקשור לשינויים אשר צפויים להזיז את המערכת אל עבר מבנה של שתיים או שלוש מפלגות, וזאת במקום המערכת הרב- מפלגתית הנוכחית אשר מובילה לסחטנות מצדן של המפלגות החד ממדיות הקטנות.

למעשה, אם נתניהו ומופז יפגינו נכונות אמתית במאמציהם להביא לרפורמות חשובות ועמוקות אלו, עליה לשקול ברצינות להפוך לפרטנרית בהליך שכזה.

כמנהיגת האופוזיציה, יחימוביץ' תהיה חשופה על פי החוק לנושאי ביטחון לאומי חשובים. בעוד שייתכן והיא תחלוק ותתנגד למדיניות הממשלה באספקטים מסוימים כלפי הפלסטינים וארצות הברית, עליה להניח בצד את התועלתיות הפוליטית ולהפגין תמיכה מלאה כאשר הממשלה לוקחת על עצמה יוזמות אשר מקדמות את האינטרס הלאומי בעיניה. גישה שכזו תזכה להערכה על ידי הציבור ותסייע לה בשיקום התדמית הסדוקה של מפלגת העבודה, כמו גם לבסס את היסודות אשר יאפשרו לה לשוב לתפקידה כאלטרנטיבה ממשלתית. ואכן, במידה והמצב הבינלאומי יהפוך מסוכן יותר, ייתכן והיא תראה לנכון, לפחות באופן זמני, להצטרף לממשלה כהפגנה של אחדות לאומית.

יחימוביץ' עומדת מול מכשול נוסף. הציבור הישראלי, ברובו הגדול, ניתק עצמו מהשפעת השמאל ההזוי. ישנו רוב מרכזי רחב, הכולל בתוכו את כל המפלגות הישראליות הגדולות, אשר מאמין כי בעת שהערבים יבחרו מנהיג אשר מחויב באופן אמתי לשלום, ישראל תגיע להסדר עם הפלסטינים.

על כן, על יחימוביץ' לשכנע את הישראלים כי המרכיב הציוני במפלגת העבודה הציונית שוקם לעמדת העדיפות המקורית שלו. על מנת להבטיח זאת, עליה להרחיק את מפלגתה מכל קשר עם פוסט ציוניים וקבוצות שוליים מן השמאל אשר ימצאו את ביתם הטבעי במפלגה כמו מרצ או אף שמאלה מכך בגופים אשר אינם מיוצגים בכנסת.

הצלחתה של העבודה כמפלגת אופוזיציה אפקטיבית ומועילה היא מטרה אשר מרבית הישראלים מכל השתייכות פוליטית צריכים לקבל בברכה, מכיוון שהיא תעודד את היציבות הלאומית ותציג מחדש אופוזיציה בריאה, אשר בהיעדרה- הדמוקרטיה קמלה.

[email protected] [2]